بانک ها وام برای کارخانه سنگ معدن طلای توپ وام را تأمین می کنند