نوع خزنده کوچک تولید کننده گیاهان خرد کننده مخروط متحرک