روش تجزیه و تحلیل تغییر روزانه در استخراج سنگ آهک و خرد کردن