چگونه می توان موتور آسیاب توپ 500 اسب بخار را که بیش از اندازه فشار می یابد حل کرد