قیمت آسیاب توپ ساخته شده در تحقیقات علمی ایالات متحده