من می خواهم یک آسیاب چکش آزمایشگاهی را در آفریقای جنوبی بخرم