چه مقدار سرمایه لازم برای شروع کارخانه سنگ مرمر است