سنگ معدن سنگ زنی شده و سپس شناورسازی و جداسازی و خشک کردن