نتیجه گیری در مورد کار با ذغال سنگ در نیروگاه حرارتی