تجهیزات خرد کننده موبایل آفریقای جنوبی را استخدام می کنند