آفریقای جنوبی از کارخانه خرد کردن موبایل استفاده کرد