کارخانه خرد کردن سیمان ، کوره دوار سیمان را ترجیح می دهد