استخراج معدن شیلی که اقدام به فروش مصالح دست دوم می کند