دارای ظرفیت بزرگ طلا با ساخت دستگاه کربنات کلسیم کلسیم آسیاب